Πληροφορίες για Ορκωμοσία Ιουλίου 2018

04/06/2018

Η τελετή ορκωμοσίας της τρέχουσας περιόδου θα πραγματοποιηθεί το Σαββατο 28 Ιουλίου 2018 στο Θέατρο Ερωφίλη στο Φρούριο Φορτέτζα, απογευματινή ώρα (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί).

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην παραπάνω Ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση ορκωμοσίας από 2 έως 11 Ιουλίου, στην οποία θα σημειώσουν και πιθανές εκκρεμμότητες για τις οποίες αναμένουν βαθμολογία / αναγνώριση (π.χ. Διπλωματική Εργασία/ Πρακτική Άσκηση). Η αίτηση κατατίθεται μέσω του ακαδημαϊκού e-mail των ενδιαφερόμενων στο postgradpsy@uoc.gr

Για την υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας συμβουλευτείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος μεταξύ άλλων ορίζει ότι "η αξιολόγηση της διπλωματικής γίνεται το αργότερο 30 μέρες μετά την οριστική της κατάθεση στην τριμελή επιτροπή" .
Η ημερομηνία υποστήριξης της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται σε συνεννόηση με τον επόπτη ο οποίος ενημερώνει σχετικά την Γραμματεία προκειμένου να ανακοινωθεί με δημόσια πρόσκληση η παρουσίασή της.

Για την Πρακτική Άσκηση συμβουλευτείτε τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης.

 

Από τη Γραμματεία.