ΦΕΚ ίδρυσης

27/05/2016

Στο παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει το ΦΕΚ με την απόφαση έγκρισης λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ψυχολογίας και της Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»

Αναμορφωμένος πίνακας κατανομής ECTS Β' έτους.