ΝΕΑ- Προκήρυξη θέσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. για το 2018-2019

11/06/2018

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Προσοχή: η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων διορθώνεται σε: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.