Μουζάς Ιωάννης, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας

26/05/2016

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μουζάς Όνομα: Ιωάννης Επίθετο: Μουζάς, Όνομα Πατρός: Αλέξανδρος, Όνομα Μητρός:  Ελένη, Ημερομηνία γεννήσεως: 10.01.1953 , Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, δύο τέκνα (Ελένη-Ίσις, Αλεξία) Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο 71003 ΚΡΗΤΗ Τηλ.:2810-392254 FAX: 2810-542085, E-mail: mouzas@uoc.gr

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ : Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1973-1980 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Ιατρικής, 1977.

1988-1991 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχίο 1991

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητος Γαστρεντερολογίας, 1986
 • Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989.
 • Master στην Αλκοολογία  «Παθήσεις και προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας, 2005
 • European Board of Gastroenterology and Hepatology

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Mέλος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας από το 1986 καθώς και του Ενδοσκοπικού της Τμήματος. Αντιπρόεδρος στο ΔΣ του Ενδοσκοπικού Τμήματος (1998-2002). Τακτικό μέλος της Επιτροπής Νέων Μελών (2007 - ), μέλος της τριμελούς Επιτροπής Υποτροφιών (2004-2006).
 • Μέλος της Bayerische Gesellschaft für Gastroenterologie (1987-1995)
 • Μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Ηρακλείου. Γεν. Γραμματέας του ΔΣ της Ιατρικής Εταιρείας Ηρακλείου (1996 - 1999).
 • Ιδρυτικό μέλος Μεσογειακής Ιατρικής Εταιρείας, 1990. Μέλος του ΔΣ, ταμίας (2007-2012)
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του 'Ηπατος από το 1992
 • Μέλος της American Gastroenterological Association από το 1999
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού από το 1999
 • Μέλος της New York Academy of Sciences από το 2000
 • Πρόεδρος της παγκρήτιας Ομάδας Εργασίας GRECCO (Gastroenterology Registry of Crohn and Colitis) on Crete (1998-2002).
 • Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νόσου του Crohn και Ελκώδους Κολίτιδος (European Crohn΄s and Colitis Association, ECCO), 2001
 • Μέλος της Crohn’s and Colitis Association (τμήμα ιατρών, από το 2001)
 • Μέλος της Εταιρείας Έρευνας Βιολογίας Πεπτικού Συστήματος από το 2003
 • Μέλος της Società Italiana di Alcologia από το 2004
 • Μέλος της Επιτροπής Ομοφωνίας «ECCO Consensus on Diagnosis and Therapy of Crohn´s Disease, Σεπτέμβριος 2004»
 • Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου για την στήριξη οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, και πρώτος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (1999-2013)
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ» (2008)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Βιοϊατρική Έρευνα στον Αλκοολισμό (ESBRA, European Society for Biomedical Research on Alcoholism, 2013)
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Μουσείου Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2010- σήμερα)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Εκδοτικές Επιτροπές:
 • Annals of Gastroenterology (1996 - )
 • Alcologia (2007 -  )
 • Alcohol and Alcoholism (2013 - )
 • Κριτής επιστημονικών εργασιών στα περιοδικά: Digestive and Liver Diseases,
 • Inflammatory Bowel Diseases Journal, Postgraduate Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, BMC Gastroentelogy, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Κλινική αλκοολογία, επιδημιολογία παθήσεων που σχετίζονται με το αλκοόλ στην Ελλάδα
 • Ποιότητα ζωής ασθενών με προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ
 • Επιδημιολογία των φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου στην Ελλάδα
 • Επεμβατική ενδοσκόπηση (ERCP) χοληφόρων και παγκρέατος

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (BIOMED I) για την μελέτη "European Collaborative Study on the epidemiology of inflammatory bowel disease" (Πολυκεντρική μελέτη τύπου Concerted Action, υπεύθυνοι-partners: Ο.Ν. Μανούσος, Ι.Α. Μουζάς, διάρκεια 5 έτη, 1991-1996)
 2. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (BIOMED II) για την μελέτη "Quality of Life and Quality of Care in inflammatory bowel disease" (ΒΜΗ4983522, contract type: Coordination of research actions, διάρκεια 3 έτη, 1-4-1998 έως 31-3-2001, υπεύθυνος - partner: Ι.Α. Μουζάς)
 3. Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΚΠΣ ΙΙ, ΕΠΕΤ ΙΙ, υποπρόγραμμα 2, μέτρο 2.3 για την μελέτη "Ανάπτυξη νέου τύπου γιαούρτης με προβιοτικές ιδιότητες. Μελέτη της επίδρασης στην υγεία των καταναλωτών" σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βακτηριολογίας του Ελληνικού Iνστιτούτου Pasteur, το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος R&D της εταιρείας Δέλτα (προϋπολογισμός 57.226 €,Υπεύθυνος  Ο.Ν. Μανούσος, 1999).
 4. Ερευνητικό κονδύλιο από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης για την χρηματοδότηση εκπαιδευτικής έκδοσης πολυμέσων (Πρόγραμμα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, δρχ. 500.000, υπεύθυνος έργου Ι.Α. Μουζάς, 1999-2000)
 5. Ιδιωτική χρηματοδότηση για την μελέτη «Ο ρόλος των διαταραχών του κυτταρικού κύκλου και της απόπτωσης στην κλινική πορεία της ελκώδους κολίτιδος» (Διάρκεια 5 έτη, 1-12-2000 έως 1-12-2005, προϋπολογισμός 9.600 €,  διαχείρηση ΕΛΚΕ, Κ.Α. 1461)
 6. Χρηματοδότηση «Αναπτυξιακή Κρήτης, ΑΕ», Τοπικό Κοινωνικό Κεφάλαιο, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την δράση «Αλκοόλ και υγεία. Παρέμβαση σε δέκα μείζονες Δήμους του Νομού Ηρακλείου» (Διάρκεια ένα έτος, προϋπολογισμός 9.000 €, Σύλλογος Η Επιστροφή, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2000, υπεύθυνος Ι.Α. Μουζάς)
 7. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μελέτη "Health care in chronic non-fatal disease by the example of Inflammatory Bowel Disease", (QLG4-CT-2000-01414, contract type: Cost-sharing contract, διάρκεια 4 έτη, 1-2-2001 έως 31-1-2005 European Commission Fifth Framework Program, προϋπολογισμός 88.635 €, υπεύθυνοι - partners: Ι.Α. Μουζάς, Ι.Γ. Βλαχονικολής, διαχείριση: ΕΛΚΕ, Κ.Α. 1468)
 8. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μελέτη «The Pelican project. Self help groups in Europe» με δημιουργία δικτυακού τόπου www.pelicaneurope.org/project (διάρκεια 26 μήνες, Ιανουάριος 2001 - Μάρτιος 2003, προϋπολογισμός 9000 €, υπεύθυνος- partner Ι.Α. Μουζάς)
 9. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, Πρόγραμμα Νεολαία, Δράση 3 για το πρόγραμμα - δράση «Αλκοόλ και νέοι. Εκπαίδευση εκπαιδευτών» (διάρκεια 1-12-2004 έως 31-7-2005, προϋπολογισμός 6000 €, υπεύθυνος- partner Ι.Α. Μουζάς)
 10. Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Απασχόλησης, Πρόγραμμα Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων για το πρόγραμμα – δράση «Γυναίκες με προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση στο Ηράκλειο» (διάρκεια 1-6-2007 έως 31-8-2008, προϋπολογισμός 24.000 €, υπεύθυνος-partner Ι.Α. Μουζάς)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

 • Πλήρεις δημοσιεύσεις στα Ελληνικά : 29
 • Ξενόγλωσσα abstracts δημοσιευμένα σε περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων: 86
 • Περιλήψεις εργασιών στα Ελληνικά : 128
 • Συγγραφή και επιμέλεια (editing) ιατρικών βιβλίων : 12

Ανάλυση των πλήρων ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων

 • Πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά - PubMed : 86
 • Πλήρεις ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά εκτός PubMed: 14
 • Πρώτος συγγραφέας : 23
 • Δεύτερος συγγραφέας : 10
 • Τελευταίος (senior authorship) : 10
 • Corresponding author : 31
 • Συνολικός συντελεστής βαρύτητος πλήρων δημοσιεύσεων (PubMed) : 296.8
 • Σύνολο παραπομπών (citations, ICI web of science) : 3866
 • h-index (GScholar) : 29
 • h-index (Scopus) : 26

(Νοέμβριος 2015)